Adatvédelmi és adatkezelési tájékoztató

Településünk, Berhida Veszprémtől 20 km-re található, mintegy 6100 fős kisváros. A mai Berhida három helység: Berhida, Peremarton, Kiskovácsi egyesüléséből és Peremartongyártelep felépülésével jött létre.
Az okiratok 1082-től jegyzik Berhidát, de már a rómaiak által is ismert volt, melyet a XX. század elején feltárt római kori leletek bizonyítanak. Településünk a középkorban mezővárosi ranggal bírt, heti vásárt 1436-ban, országos vásárt 1461-ben tartottak itt először. 1532-ben rendi országgyűlésnek adtunk helyet.
1922-ben alapították az Ipari Robbanóanyaggyárat, mely rohamléptű fejlődést eredményezett. Berhida, ma is a környék egyik legnagyobb ipari települése, kiemelkedő vegyipara miatt. 2004. július 1-től Berhida városi ranggal bír.
Lakóhelyünkön 2 óvoda, 2 általános iskola, művészeti iskola látja el az oktatási feladatokat. A közművelődés 2 művelődési házban, valamint 2 közkönyvtárban biztosított. Több civil szervezet is működik, melyek programjaikkal, tevékenységükkel színesítik a település kulturális életét.


Közművelődési intézményeink szervezői, lebonyolítói, helyszínei országos-, megyei- és helyi kulturális eseményeknek, fontos szerepük van a település arculatának kialakításában.
A berhidai Kultúrház és a peremartongyártelepi Petőfi Művelődési Ház számos kiállításnak, művészeti és civil közösségnek, képzésnek és tanfolyamnak ad otthont. Sokszínű változatos programok, könyvtári és számítógépes szolgáltatások várják az intézményekbe látogatókat. Programjainkban főként játszóházi foglalkozások, irodalmi, zenés összeállítások, gyermekszínházi előadások és műsoros estek szerepelnek.


Berhidai Kultúrház és Könyvtár

Berhida1959-ben épült fel a művelődési ház, ami azonban a az 1985-ös földrengés során annyira megsérült, hogy teljes renoválásra szorult. A Kultúrház 1993-ban nyerte el a mostani formáját. A színházterem ugyan nem épült fel, de több kisebb helyiség áll a lakosság rendelkezésére. Az intézmény több civil szervezetnek, szakkörnek ad otthont. A Kultúrházban kap helyet a Német Kisebbségi és a Cigány Kisebbségi Önkormányzat, a Berhida Tv Stúdiója és itt szerkesztik a havonta 2200 példányban megjelenő Önkormányzati Híradót. Az intézmény dolgozói a város rendezvényeinek szervezői, melyek közül kiemelkedik a minden év szeptemberében megrendezésre kerülő Berhidai Napok. A Berhidai Napok felöleli a különféle művészeti ágakat (zene, tánc, ének, képzőművészet stb.) bemutató programokat. A programsorozatban a hagyományőrző rendezvényeken, kiállításokon kívül megtalálhatóak a gyermekprogramok, sportprogramok, könnyűzenei koncertek. Így nemcsak a település, hanem a térség közkedvelt és látogatott eseménye is.
Cím: 8181 Berhida, Kossuth u. 18.

 Tagintézmény:
Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár


Peremarton

A II. világháborút követően a régi Kaszinó épületét alakították át kultúrházzá. A peremartongyártelepi Művelődési Ház mai épületét 1964. júniusában avatták fel. A Peremartoni Vegyipari Vállalat támogatásával a rendszerváltás előtt az intézmény számos rendezvénynek, klubnak, szakkörnek adott otthont.
Az intézmény 350 fős színházterme ma is hangversenyek, koncertek, meseszínházak helyszíne. Minden évben megrendezésre kerül a Tavaszváró-nap, a Majális és a Karácsonyi Gyermekhangverseny. Több regionális és megyei rendezvénynek is helyt adunk.
A Petőfi Művelődési Házban jelenleg több csoport működik. Pl.: Grafikai Műhely, Kölyökklub, Őszi Napfény Nyugdíjas Klub, Kid Rock and Roll tánccsoport.
Cím:8182 Berhida-Peremartongyártelep, Orgona u. 2.

Civil szervezetek: