Az Összefogással Berhidáért Egyesület 2007 őszén alakult. Céljai és feladatai között szerepel a berhidai ifjúsági, kulturális, szabadidős tevékenységének támogatása. Az ezekhez kapcsolódó rendezvények, valamint az e tevékenységekhez köthető képzések szervezése, anyagi feltételeinek biztosítása. A település idegenforgalmi és turisztikai vonzerejének növelése. A berhidai ifjúság – valamint más korosztály – sportos, egészséges életmódra való nevelésének elősegítése, tömegsport népszerűsítése. A helyi hagyományok felélesztése, megtartása és ápolása. A település környezetének ápolása, védelme. A településfejlesztés elősegítése. A külkapcsolatok ápolása. Az egyesület segíti a tevékenységi körébe illeszkedő helyi klub szerveződéseket.

Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki elfogadja az Egyesület Alapszabályát és belépési nyilatkozatban vállalja, hogy tevékenyen részt vesz az Egyesület munkájában, valamint fizeti a tagdíjat. A rendes tag felvételéről – írásbeli felvételi kérelme alapján – az Egyesület Elnöksége dönt.
Pártoló tag lehet minden olyan természetes személy, jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki az Egyesület Alapszabályát elfogadja, valamint erkölcsileg és anyagilag támogatja az Egyesület működését. A tagfelvétel a rendes tagokra vonatkozó szabályok szerint történik. A pártoló tag, illetve képviselője tanácskozási joggal rész vehet a Közgyűlésen, szintén igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait, de tisztségre nem választható, szavazati joga nincs.

Az Egyesület szervei: Közgyűlés, Ellenőrző Bizottság, Elnökség.

Az Elnökség tagjai: Turcsányi Istvánné elnök, Somogyi Marianna elnökhelyettes, Molnár Eszter, Madár Gábor, Vermesné Horváth Erzsébet tagok.

A Felügyelő Bizottság tagjai: Kazóné Schmidt Éva elnök, Székely Lajosné és Horváth Istvánné tagok.

Egyesületünknek jelenleg 26 tagja van, s ezek között találjuk a Rózsa Ferenc Nyugdíjas Klub, Őszi Napfény Nyugdíjas Klub, Berhidai Lovasok KSE, KLT-Ifjúsági Szervezet, Mozgássérültek helyi csoportja, Kertbarát Kör, Peremartonért Egyesület képviselőit és további civileket.

Berhidán több olyan közösség is található, akik szívesen ápolják hagyományainkat és lelkesen részt vesznek a programok megvalósításában.
Ezáltal az idősebbek átadhatták tudásukat, ismeretüket a fiatalabbaknak, s talán így egy lépéssel közelebb kerültünk azon célunk megvalósításához, hogy a gyerekek és fiatalok helyismeretét, lakóhelyünkhöz való kötődését erősítsük.

Az egyesület tagja a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Leader HACS-nak.

Az ÖBE állandó kulturális programjai között szerepelnek az alábbi rendezvények: szeptember második hétvégéjén a Berhidai napok programsorozat keretein belül az Amatőr alkotók kiállítása, szeptember második felében a Szüreti felvonulás, december elején a „Betlehem csillaga” amatőr alkotók kiállítása és a december végi Mindenki Karácsonya.

Berhida büszke lehet nagyon sok itt élő emberre, ugyanis a különböző művészeti ágak közül nagyon sokfélében jeleskednek a helyi gyerekek és felnőttek.
Van aki művészien fest, vagy farag, van aki csodálatosan énekel, van aki táncol, van aki verset ír s van aki verset vagy prózát mond. Vannak olyan emberek is köztünk, akik mindezt profi módon teszik. Ők már „befutottak”, őket már ismerjük. De rajtuk kívül sokan élnek közöttünk, akik csendesen, visszafogottan élik életüket, készítik alkotásaikat. Nekik adunk lehetőséget évente kétszer az Amatőr alkotók kiállításának megrendezésével. Ekkor találkozhatunk a hagyományos művészeti formák közül a festészettel, grafikával, szobrászattal, textilművészettel, az újonnan teremtett formák közül a kerámia-, ékszer-, fotó- és a számítógépes művészettel.

Az egyesület minden évben hagyományteremtő szándékkal rendezi meg a szüreti felvonulást mely népi hagyományunk megismerését, újjáéledését, az emberek egymásra találását szolgálja.
S hogy miért is ezt a hagyományt akarta az Egyesület feléleszteni? Egyrészt, mert ez a típusú jeles nap ma már kihalófélben van, másrészt Berhida lakosságának a megélhetésében a XVIII-XIX. században kiemelkedő része volt a bortermelésnek. E borvidékhez nem tartozó szőlőtermesztő vidéken a filoxériavészig 200 kat. holdat meghaladó területen műveltek szőlőt. Ezt azzal is alátámaszthatjuk, hogy a szőlőhegyi önkormányzat történetére olyan gazdag forrásanyaggal rendelkezünk, amit a borvidéki települések is megirigyelhetnének. Berhidán többnyire Teréz (okt. 15.), vagy Orsolya (okt. 21.) napja körül volt a szüret, de a korai fajtákat hamarabb leszedték. Az ünneplés és a munkavégzés szorosan összefonódott.

A Mindenki karácsonya szabadtéri program, ahol a település apraja és nagyja karácsonyi műsorral kedveskedik a berhidaiaknak. Évek óta hagyomány, hogy a képviselő-testület is meglepetés műsorral készül. Forró teával és édességgel várjuk a lakosságot. A Mindenki karácsonyfáját a helyi iskolások saját készítésű díszei ékesítik.

„Mi az, ami képessé tesz bennünket, hogy elérjünk egy célt, egy álmot? Csak ez a kis szó: akarom. Nincsenek leküzdhetetlen akadályok, csak emberek, akik nem hisznek az akadályok legyőzésében.” (Kurt Dimberger)