Berhida Táncegyüttes
CSSP-NEPTANC-MO-2021-0207

A Berhida Táncegyüttes a Csoóri Sándor Alapból CSSP-NEPTANC-MO-2021-0207 azonosító számú pályázatán 500.000 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.

A pályázatot benyújtó Berhida Táncegyüttest, 2007-ben az egykori Berhidai Néptáncegyüttes egyik táncosa, Rózsás Tünde Tímea alapította. Összefogta az egykori, még fiatal néptáncosokat és létrehozták az azóta folyamatosan működő Berhida Táncegyüttest. A csoporthoz sok gyermek, egykori táncos gyermeke, unokája is csatlakozott. A Táncegyüttes újra életre hívta a korábbi hagyományokat, új városi programokat hozott létre. Aktív közösségük, a berhidai közösségi élet egyik alappillére.

A pályázat során meghatározott céljaik, s az ezek érdekében tervezett tevékenységek:

Cél: A hagyományok őrzése, hagyományőrző rendezvények szervezése

A csoport tevékenysége fontos a város életében, őrzi hagyományainkat, a népszokásokat. Számos hagyományőrző program szervezői. Tervezett programjaink:
2021. augusztus 20. – Aratófelvonulás, fellépés a városi ünnepségen
2021. szeptember 25. – Szüreti felvonulás
2021. november 20. – Berhida Táncegyüttes nagyműsor
2021. december 24. – Betlehemes játék a katolikus templomban
2022. június 4. –Pünkösdi felvonulás

A fentieken túl évente több alkalommal a helyi és környékbeli rendezvények állandó résztvevői, fellépői.
A cél elérése érdekében mindig frissítik a koreográfiáikat, továbbképzik maguk, fejlesztik a tudásukat, hogy időről időre új műsorral jelenjenek meg, új néptáncokkal ismertessék meg a közönséget. A Csoóri Sándor Alap pályázatból különböző tájegységek táncait bemutató koreográfiák létrehozását tervezi a csoport. Az új táncok elsajátításával hagyományőrzés mellett az ismereteik gazdagodnak, és egy másik fontos cél a hagyományok átörökítése is megvalósul.

Cél: A hagyományok átörökítése

Fontos célunk, hogy Berhida Táncegyüttes sokáig működjön, a hagyományokat átörökítsük. A csoport összetétele időről időre változik, a gyerekcsoport tagjaiból kerülnek ki a felnőtt csoport táncosai. Cél, hogy az utánpótlás folyamatosan biztosított legyen. Szeretnék, minél több gyermekkel megismertetni a néptáncot, ennek érdekében többször tartanak táncházat a művelődési házban és próbáikra is várják a táncolni vágyó fiatalokat.