Könyvtári szolgáltatások

Beiratkozás

A könyvtárba beiratkozni személyi igazolvány, és lakcímkártya bemutatásával lehet.
Beiratkozási díj nincs, könyvtárunk szolgáltatásai mindenki számára ingyenesek.
14 éven aluli gyerekek esetében Szülői jótálló nyilatkozatot kell kitöltenie a szülőnek.

Kölcsönzés, előjegyzés, hosszabbítás

Kölcsönözni csak saját névre szóló, érvényes olvasójeggyel lehet. Olvasóink nyomtatott
dokumentumainkból  választhatnak, valamint a legfrissebb számok kivételével folyóiratok is kölcsönözhetők.

Kölcsönzés: egyszerre 8 db dokumentum kölcsönözhető, 4 hétre.

Előjegyzés: a kölcsönzésben levő könyv előjegyeztethető, visszaérkezéséről értesítést küldünk.

Hosszabbítás: meghosszabbítható a kölcsönzési határidő személyesen a könyvtárban, a
88/455-400 telefonon vagy a konyvtar@berhida.hu címen.

Az elveszett, megrongálódott dokumentumot az olvasó köteles pótolni, vagy megtéríteni.

Könyvtárközi kölcsönzés

Ha az olvasó által keresett dokumentum nem található meg könyvtárunkban, lehetőség van
más könyvtár állományából  megkérni az Országos Dokumentumellátó Rendszeren (ODR)
keresztül.

Hírlapolvasó

Hírlapolvasónkban hetilapok, képes magazinok, irodalmi, művészeti és tudományos igényű
folyóiratok várják az olvasókat. A legfrissebb számok kivételével valamennyi időszaki
kiadvány kölcsönözhető. A kölcsönzés időtartama 1 hét.

Helyben használat

A könyvtár nyitvatartási idejében bárki szabadon olvashat, tanulhat, használhatja a könyvtár
teljes könyv-és folyóirat állományát, egyéb dokumentumait.

Könyvtári vagy saját eszközzel ingyenes Internet hozzáférést biztosítunk.

Online katalógus használata

Online katalógusunkban lehetőség van keresni a könyvtár állományában, egy vagy több szempont alapján.
A beiratkozott olvasónak lehetősége van megtekinteni a saját kölcsönzési információit.